กิจกรรม : กิจกรรมสภากาแฟร่วมกันลานทำ ลานกาแฟ ครั้งที่ 88

รายละเอียด :
    

 วันอังคารที่ 8 กันยายน 2563 เทศบาลตำบลยะหาจัดโครงการสภากาแฟเพื่อประชาชนร่วมกับกิจกรรมยามเช้าลานทำลานกาแฟ ครั้งที่ 88 เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและรับฟังปัญหาความต้องการของประชาชนและหน่วยงานราชการ ณ วัดยะหาประชาราม

ภายใต้. *ข้อคิดในการปฏิบัติงาน ตามแนวทาง คุณธรรม. จริยธรรม และศีลธรรม. ในการอยู่ร่วมกันในสังคม อย่างมีความสุข *
คุณธรรม คือ ความดีปลูกฝังมาจากจิตสำนึก จนพัฒนามาเป็นจิตสำนึก
จริยธรรม คือ การประพฤติปฏิบัติตามคุณงามความดี ( คุณธรรม. )
ศีลธรรม คือ ความไม่ล่วงละเมิดในคุณธรรมและจริยธรรม ทำให้สังคมอยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุข
ที่มา : พระสิริปัญญาคุณ (เจ้าคณะอำเภอยะหา-กาบัง-เจ้าอาวาสวัดเมืองยะลาพระอารามหลวง )
เวที ลานทำ คือ สถานที่พบปะพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ของ บุคคล กลุ่มคน หน่วยงานราชการ และองค์กรต่างๆ เพื่อการอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างมีความสุข
 
ประกาศเมื่อวันที่ 08 กันยายน 2563    อ่าน 4 คน   
 
กำลังแสดงหน้า :
 
ร่วมแสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น :
**
โดย :
**
E-mail :
รหัสส่งข้อมูล :
CAPTCHA  
**