ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
     
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง เรื่อง สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 ประจำเดือน ตุลาคม-ธันวาคม 2563
   
 
   
 
 
     
  ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่  
     
 
ประกาศเมื่อ 11 มกราคม. 2564