เลือกตั้งเทศบาลตําบลยะหา
     
เลือกตั้งเทศบาลตําบลยะหา ประกาศเรื่อง ชือผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลยะหา
   
 
   ประกาศผู้อำนวยการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลยะหา เรื่อง ชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลยะหา การสิ้นสภาพบุคคล(เสียชีวิต) ของผู้สมัครรับเลือกตั้ง เขตเลือกตั้งที่ 2 หมายเลข 1 นายอายิ สะอิ
 
 
     
  ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่  
     
 
ประกาศเมื่อ 18 มีนาคม 2564