ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
     
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง เรื่อง กำหนดเกณฑ์การใช้สิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลงสำหรับรถยนต์และรถจักรยานยนต์ส่วนกลาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
   
 
   
 
 
     
  ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่  
     
 
ประกาศเมื่อ 07 ตุลาคม 2564