ข่าวประชาสัมพันธ์
     
ข่าวประชาสัมพันธ์ ขอเชิญ ประชาชน ในเขตเทศบาลตำบลยะหา ร่วมงาน
   
 
   ขอเชิญ!! ประชาชนในเขตเทศบาลตำบลยะหา ร่วมงานวันเทศบาล ประจำปี พ.ศ.2556 ในวัน พุธ ที่ 24 เดือนเมษายน พ.ศ. 2556 ณ สำนักงานเทศบาลตำบลยะหา โดยมีกิจกรรม - เวลา 07.00 น. พิธีทางศาสนาอิสลาม ร่วมกันละหมาดฮายัต - เวลา 10.00 น. พิธีทางศาสนาพุทธ ถวายสังฆทาน ทำบุญเลี้ยงพระ จำนวน ๙ รูป *หากท่านมีจิตศรัทธาประสงค์จะร่วมถวายภัตตาหารแด่พระสงฆ์ให้นำมาในวันเวลาดังกล่าวข้างต้นโดยพร้อมเพรียงกัน - หลังจากเสร็จพิธีกรรมทั้งสอง จะมีการร่วมรับประทานอาหารกลางวัน ณ สำนักงานเทศบาลตำบลยะหา จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ จาก...เทศบาลตำบลยะหา
NUSAPLAY
 
 
     
     
 
ประกาศเมื่อ 22 เมษายน 543