ข่าวประชาสัมพันธ์
     
ข่าวประชาสัมพันธ์ เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมประชุมโครงการพัฒนาศักยภาพภาคเครือข่ายในพื้นที่จังหวัดยะลา
   
 
   ในวันอังคารที่ 1 พฤษภาคม 2561 ขอเชิญพี่น้องชาวเทศบาลตำบลยะหา เข้าร่วมประชุมโครงการพัฒนาศักยภาพภาคเครือข่ายในพื้นที่จังหวัดยะลา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างองค์ความรู้ความเข้าใจในบทบาทภารกิจของสำนักงานยุติธรรม, ศูนย์ยุติธรรมชุมชนและช่องทางการให้บริการของกระทรวงยุติธรรม เวลา 09.30 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมบูงอยาฮา ชั้น3 อาคารอเนกประสงค์เเทศบาลตำบลยะหา
 
 
     
     
 
ประกาศเมื่อ 26 เมษายน 2561