ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
     
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง เรื่อง ประชาสัมพันธ์แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง (ผด.4) (เพิ่มเติมฉบับที่3) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (กรณีเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ)
   
 
   
 
 
     
  ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่  
     
 
ประกาศเมื่อ 06 กันยายน 2561