ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
     
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศใช้ราคากลางตามแบบ ปปช.7 โครงการเสริมผิวลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนพิทักษ์ธานี เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ประจำปีงบประมาณ 2562
   
 
   
 
 
     
  ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่  
     
 
ประกาศเมื่อ 10 กันยายน 2561